NPV3 - plné trapézové oplotenie


NPV3 - plné trapézové oplotenie

Mobilné trapézové plotové panely slúži na dočasné oplotenie stavenísk, budov, výkopov a verejných podujatí na voľnom priestranstve. Panely sa umiestni do betónových pätiek a spojí svorkami. Pri montáži dôrazne odporúčame vzpery a zavetrovacie tyče, pre zaistenie stability plotu pri vetre.FOTOGALÉRIA