Pódia a tribúny

MOBILNÉ PÓDIOVÉ SYSTÉMY A ZASTREŠENIE

Pódiové systémy a zastrešenie pre kultúrne a športové akcie.
Detail

MOBILNÉ HĽADISKA A TRIBÚNY

Mobilné hľadiska a tribúny vrátane zábradlia alebo schodov.
Detail