ZPVO - zábrana proti vytiahnutiu mobilného oplotenia


ZPVO - zábrana proti vytiahnutiu mobilného oplotenia

Zariadenie zamedzujúce neoprávnenému vytiahnutiu oplotenie z pätky.



FOTOGALÉRIA